CA CPT

krtd> Atd>

Anuj S.

dik Atd>

Anuj S.

l Ptd>

Anuj S.

vcK

Tasneem R.

atri M

Tasneem R.

a Febd>0

June '17

< dik Btd>

Anuj S.

Tasneem R.

Year

Name of the Student

Rank / Marks

Name of the Student

Rank / Marks

Name of the Student

Rank / Marks

May '19

Siddharth Jain

17

Aradhana Neekantan

26

Mukesh S.

33

 

Rajat

41

Elizabeth Thomas

42

Krish Jain

46

Nov '18

Vignesh Vijayan

18

Madhumita Ramu

21

Yadavi Kalyani

22

Charan Babu

36

Mahatha

37

Anshu Kumari

38

Manaas P

48

Sandeep Malappan

49

Sesya Harni D R

50

Sruthi Menon

50

Mouli Mohan

50

May '18

Labdhi Bafna

17

Vigneshwar Madhan

36

Sivasankari K

38

Tilak Surya G

38

Soundarya S

40

Varshini V

40

Shriram S

45

Azim Nihal

47

Sathyanarayanan S

47

June '17

Mangesh Pai

191

AMAN BORUNDIYA

190

RUTUJ BORHADE

187

 

NISHI KHETAN

184

MADHAV AJMERA

183

KSHITIJA PRABHU

182

 

ISHAN GARE

182

Krupa Punmiya

180

Saurabh Jain

180

Dec '16

Amala Christy Limina

175

Arul Murali

172

Priyanka Y

171

June '16

Atharva Ranadive

186

Sharanarayanan P

186

Gnanambika Yamini K

185

 

Vaibhav Hariharan

185

Vishal Gosalia

182

Shrushti Kothari

182

 

Ishita Tibdewal

177

Akash Arora

177

Shrushti Kothari

177

 

Sharmishtha Raghuvanshi

176

Aswin Kumar A

175

Nikita Jain

175

May '15

Harsh Agarwal

10th

       

Nov '14

Varsha Srinivasan

9th

       

June '14

Padmavati Udecha

6th

Rahul Nandwani

6th

   

June '13

Somil V.

10th

       

June '12

Ishita G.

9th

Jay G.

10th

   

June '11

Samiksha J.

4th

Anuj S.

8th

Kevin G.

9th

 

Tasneem R.

9th

       
 

Anuj S.

Tasneem S.

9th

Anuj S.

8

 
 

8S.

m

Anuj S.

8S.

9

 
 

10th 

10th 

   
 

Kevin G.

10th

Tasneem R.

10th 

   
08d>

10th

d>

Anuj S.

9S.

Jay G.

10th

Somil V.

10

 

Anuj S.

4th

ik Btd>

Anuj S.

8S.

Samiksha J.

10

 
 Tasneem R.

4th

Anuj S.

6th

Wtd>

Anuj S.

9

 
 

Samiksha J.

Rajat

Samiksha J.

Rajat

Anuj S.

Raj

 
 

Mukesh S.

Tasneem R.

Samiksha J.

Tasneem R.

iket d>

Mukesh S.

4

 
 

Somil V.

10S.

Tasneem R.

6th

Jay G.

6

 
 Tasneem R.

6th

9th

Anuj S.

8

 
 

8S.

Anuj S.

9S.

Tasneem R.

10

/> ult_tab > get="_ gggg<_ ggggel/div>gdiv class="clr oot
d/div"> oot
it"nodisplay="CA CP" href="https:/16_test_series/" "_blank" >Go to v clo v cl < v cl slider_result">